ikona zmiany języka ikona zmiany języka

Wśród najlepszych
dla świata

zobacz więcej

Raport zrównoważonego rozwoju
Grupy ANG za 2020 rok

bg shapes bg shapes
ikona zmiany języka ikona zmiany języka
shape blue shape yellow

„Spoiwem naszej organizacji są nasze wartości, a przede wszystkim ludzie. Chcemy pracować z najlepszymi specjalistami i specjalistkami z branży finansowej. Tworzymy środowisko, w którym ludzie wspierają się nawzajem, dzielą się wiedzą i doświadczeniem, są wrażliwi i zaangażowani społecznie. Chwalimy się naszymi sukcesami i nie chowamy głowy w piasek, kiedy nadchodzą trudne momenty. Stawiamy na szczery dialog z naszymi współpracownikami, partnerami finansowymi i klientami. I o tym przeczytacie w naszym raporcie za 2020 r.”

shape blue shape yellow

„Rok 2020 był kolejnym w historii ANG, w którym odnotowaliśmy rekordowe przychody ze sprzedaży produktów finansowych, o 11,5% w porównaniu do 2019 r., pomimo że nie był to łatwy czas. W marcu, w wyniku ogłoszenia stanu epidemii w Polsce, banki wprowadziły wiele obostrzeń, ograniczyły akcję kredytową, zwiększyły wymagania w zakresie wkładu własnego wnoszonego przez klientów, a procesy bankowe uległy znacznemu wydłużeniu. Wsparcie dla naszej społeczności i klientów w czasie pandemii było dla nas naturalnym działaniem, wynikiem odpowiedzialności za najważniejszych interesariuszy.”

B Corp – czym jest dla ANG?

shape belka shape belka

„Proces certyfikacji w ramach B Corp zbiegł się u nas z rocznicą 10-lecia działalności Grupy ANG. Było to idealne podsumowanie wieloletniego zaangażowania w działania związane ze zrównoważonym rozwojem i promowaniem odpowiedzialnej sprzedaży usług finansowych. Przygotowując się do audytu, mogliśmy spojrzeć na naszą organizację z szerszej perspektywy i zdiagnozować obszary, w których widzimy przestrzeń do rozwoju. Na przykład chcemy w większym zakresie działać na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko”.

Certyfikat B

W 2020 r. zostaliśmy pierwszą firmą w branży finansowej w Polsce, która uzyskała międzynarodowy certyfikat B Corp. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest firmom, które nie tylko deklarują odpowiedzialność, ale także całą swoją działalnością udowadniają swój pozytywny wpływ na otoczenie.

Dla nas ten certyfikat oznacza, że należymy do społeczności, która chce zmieniać świat na lepsze. Jak sprostać wymaganiom związanym z tym wyróżnieniem, czyli jak być firmą nie najlepszą na świecie, ale najlepszą dla świata — to jest dla nas ogromne wyzwanie na najbliższe lata.

shape red

W raporcie opisujemy nasze działania i zobowiązania, jakie podejmujemy w pięciu głównych obszarach wpływu, które są analizowane podczas certyfikacji B Corp:

  1. Podejście do zarządzania / Ład
  2. Współpracownicy
  3. Klienci
  4. Społeczność
  5. Środowisko
shape red
ręka nalewająca kawe z dzbanka

ANG - należy do tworzących ją ludzi

shape blue shape blue

„Praca w ANG to dla mnie „działanie”, bo wiele spraw jest w naszych rękach. Mamy wpływ na osobisty rozwój, naszą firmę, a działając wspólnie tworzymy społeczność, w której kluczowe są partnerskie relacje i wzajemny szacunek. Droga zrównoważonego rozwoju jaką podążamy daje nam możliwość koncentracji na odpowiedzialnej sprzedaży, budowania kompetentnego zespołu i odpowiadania na potrzeby naszych klientów. Jako były spółdzielca, a obecnie akcjonariusz, ekspert, menedżer zespołu i członek rady nadzorczej jestem przekonany, że ANG zmierza w dobrą stronę”.

„Pracuję w Grupie ANG w zasadzie od początku jej istnienia. Odpowiada mi jej struktura, klimat, który współtworzymy. To, co ważne dla mnie, to fakt, że mogę się w niej realnie rozwijać. Nie tylko w swojej dziedzinie, ale przez czynny udział w pomysłach także w ramach całej firmy. Zaangażowanie w tworzenie ANG ludzi, którzy na co dzień pracują z klientami, borykają się z wyzwaniami, jest niesamowicie ważne i wartościowe. Dzięki temu firma rozwija się i jest w stanie sprostać realnym wyzwaniom. W mojej opinii to czyni Grupę ANG inną od szerokiej konkurencji”.

„Grupę ANG cenię sobie zauczciwość w biznesie, brak presji wynikowych, przejrzystość wynagrodzeń oraz wsparcie, zarówno biznesowe, jak i mentalne. ANG to przede wszystkim ludzie. Możemy liczyć na siebie w trudnych sytuacjach, a centrala ANG jest niezastąpiona, jeżeli chodzi o reprezentowanie naszych interesów i współpracę w relacjach z bankami. W ANG mogę realizować się jako przedsiębiorca i mam dużą przestrzeń do rozwoju.”.

ręka

Po prawie 10 latach działalności w 2019 r. podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przekształcenia ANG Spółdzielni w spółkę pracowniczą. Pandemia wydłużyła ten proces, który zakończył się w 2021 r. Nie jesteśmy już spółdzielnią, gdzie każdy członek dysponował jednym głosem na Walnym Zgromadzeniu, ale nadal dzięki większościowemu (ponad 60%) pakietowi akcji, 329 współpracowników i współpracowniczek sieci sprzedaży oraz centrali współdecyduje  o kierunkach rozwoju firmy. Jesteśmy przykładem spółki pracowniczej, należącej w większości do tworzących ją ludzi. To nasz głos do świata, że to współpracownicy tworzą wartość firmy i powinni też korzystać z prawa do współwłasności. Naszym zdaniem akcjonariat pracowniczy jest przyszłością biznesu.

W raporcie przeczytacie, dlaczego zdecydowaliśmy się na ten krok i jak przebiegał proces przekształcenia.

Raport zrównoważonego rozwoju

shape-orange shape-orange
shape blue

Grupa ANG jako jedyna w branży pośredników finansowych co roku wydaje zintegrowany raport zrównoważonego rozwoju. Staramy się przekazać, co jest dla nas ważne nie tylko w biznesie, ale i w szerszej perspektywie – społecznej, etycznej, środowiskowej. Szczerze przedstawiamy też to, co nam się nie udało, jakie widzimy wyzwania i jakie mamy plany na przyszłość. Działamy w ten sposób, bo zależy nam na transparentnej komunikacji z otoczeniem.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach z raportu zrównoważonego rozwoju ANG za 2020 r.